Fungerer som en midlertidig beholder for de forskellige efterspørgsels- og forsyningsbegivenheder, der udgør en lagerprofil, der herefter bruges til at beregne, hvordan den resulterende projektbeholdning vil variere over tid.

Denne tabel bruges internt.

Flere oplysninger

Hver hændelse, der kan forøge eller reducere lagerniveau på et givet tidspunkt, kan betragtes som et lagervektor, der kan bruges til at udarbejde en grafisk oversigt-profil.

Tabellen Lagerhændelsesbuffer udfyldes efter anmodning fra de forskellige kilder til forsyning go efterspørgsel, som f.eks. ved beregning af en forsyningsplan eller beregning af en disponibel til levering-dato. Tabellen Lagerhændelsesbuffer er som tabellen Lagerprofil. Du kan finde flere oplysninger i Design Details: Loading the Inventory Profiles.

Se også