Viser varens tilgængelighed. Dette antal omfatter alle kendte udbud og efterspørgsel, men omfatter ikke forventet efterspørgsel fra produktionsforecasts eller rammeordrer, eller foreslåede forsyninger fra planlægnings eller indkøbskladder.

Flere oplysninger

Planlagt beholdning, der omfatter forventet behov vises i feltet Prognosticeret planlagt beholdning.

Planlagt beholdning, der omfatter foreslået forsyning vises i feltet Foreslået planlagt beholdning.

Tip

Se også