Viser varens lager, herunder de foreslåede forsyninger, der opstår i planlægnings- eller indkøbskladde linjer.

Mængder på planlægnings- eller indkøbskladdelinjer vises kun i vinduet, hvis du vælger feltet Medtag planlægningsforslag på hovedet.

Flere oplysninger

Mængden i planlægnings- eller indkøbskladden, der ændrer tilgængelighedstallet, vises i feltet Aktionsmeddelelsesantal.

Du kan bruge dette felt til at analysere konsekvenserne af et planlægningsforslag ved at åbne vinduet Varedisponering pr. hændelse direkte fra en planlægningskladdelinje. Vinduet filtreres derefter for varen og enhver placering eller variant af den målrettede lagervare.

Du kan også klikke på Vis bilag for en disponeringslinje, der har en værdi i feltet Foreslået planlagt beholdning, for at åbne den ikke-bekræftede forsyningsordre, der er foreslået i planlægningskladden.

Tip

Se også