Angiver mængden for den foreslåede forsyningsordre, som linjen på oversigtspanelet Begivenhedsændringer repræsenterer.

Feltet afspejler feltet Antal i vinduet Planlægningskladde, når du åbner vinduet Varedisponering pr. tidslinje eller vælger Genindlæs. Antal ændres, når du trækker den foreslåede forsyningsordre op eller ned på oversigtspanelet Tidslinje.

Når du klikker på Gem ændringer, kopieres nye værdier i dette felt til feltet Antal i vinduet Planlægningskladde.

Tip

Se også