Angiver den forfaldsdato, der er angivet i den oprindelige forsyningsordre, hvis en aktionsmeddelelse foreslår omplanlægning af ordren.

Feltet afspejler feltet Oprindelig forfaldsdato i vinduet Planlægningskladde. Det ændres ikke som følge af de ændringer, du foretager, når vinduet Varedisponering pr. tidslinje er åbent.

Tip

Se også