Angiver forfaldsdatoen for den foreslåede forsyningsordre, som linjen på oversigtspanelet Begivenhedsændringer repræsenterer.

Feltet afspejler feltet Forfaldsdato i vinduet Planlægningskladde, når du åbner vinduet Varedisponering pr. tidslinje eller vælger Genindlæs. Ændres, når du trækker den foreslåede forsyningsordre til venstre eller højre på oversigtspanelet Tidslinje.

Når du klikker på Gem ændringer, kopieres nye værdier i dette felt til feltet Forfaldsdato i vinduet Planlægningskladde.

Tip

Se også