Indeholder oplysninger om hvert anlæg, som f.eks. beskrivelse, serienummer, anlægsklasse og lokation. Hvert anlægsaktiv skal desuden have et nummer, som kan identificere det. Det betyder, at når du indtaster dette nummer i forskellige felter for Nummer andre steder i systemet (f.eks. på købsfakturaer), bruges alle de oplysningerne om anlægsaktivet, der er knyttet til nummeret, automatisk.

Et anlæg kan bestå af flere anlægsaktiver. Når alle anlægskortene er oprettet, kan du oprette et hovedanlæg med tilhørende underanlæg.

Du skal knytte en eller flere afskrivningsprofiler til hvert enkelt anlægsaktiv. Ved hjælp af afskrivningsprofilerne kan du angive forskellige afskrivningsmetoder, som kan benyttes til automatisk beregning af afskrivningerne.

Du kan desuden integrere bogføringen af anlægsaktiverne med finansbogholderiet ved hjælp af afskrivningsprofilerne.

Hvis du integrerer bogføring, der har med anlægsaktiverne at gøre (f.eks. køb, afskrivning og salg af anlæg), med finansbogholderiet, skal du oprette en tilknytning til de nødvendige konti i finansbogholderiet. Dette sker ved hjælp af anlægsbogføringsgrupper.

Når bogføringsgrupperne er oprettet, kan du indtaste dem i afskrivningsprofilerne, så køb, opskrivning, nedskrivning, afskrivning og salg kan blive bogført automatisk på de korrekte finanskonti.

Hvis anlægsaktiverne ikke er integreret med finansbogholderiet, bliver anlægsposterne kun bogført i anlægsmodulet.

Anlægsaktiverne kan blive vist i to forskellige vinduer:

Alle anlægsaktiver skal oprettes i denne tabel.

Se også