Angiver standardopsætning af skabeloner og navne, der bruges til at duplikere linjer fra én kladde til en anden, når batchjobbene Beregn afskrivning eller Indekser anlæg opretter kladdelinjer, eller når anskaffelsesomkostninger duplikeres i Forsikringskladde.

Hvert bruger-id og hver afskrivningsprofil kan have sin egen kladde.

Se også