Tabellen Anlægsbogføringsgruppe

Liste over felter i tabellen

Tabellen Anlægsbogføringsgruppe

Du opretter forbindelse mellem anlægsaktiverne og finansbogholderiet ved hjælp af anlægsbogføringsgrupper, som du skal oprette i vinduet Anlægsbogføringsgrupper.

Bemærk!

Du skal oprette de nødvendige konti i vinduet Kontoplan, før du kan definere bogføringsgrupper.

I vinduet Anlægsbogføringsgrupper skal du for hver bogføringsgruppe angive, på hvilke konti der skal bogføres transaktioner, der vedrører anlægsaktiver.

Vinduet bruges til at tildele de enkelte anlægsbogføringsgrupper en kode. Du kan indtaste koden i feltet Anlægsbogføringsgruppe i vinduet Anlægsafskrivningsprofiler, som er knyttet til det enkelte anlægskort.

De oplysninger, der er repræsenteret ved koden, benyttes herefter til at bogføre de angivne konti i følgende tilfælde:

• når købsordrer, fakturaer og kreditnotaer bogføres

• når anlægsaktiver bogføres ved hjælp af finanskladder

• når finanskladder bogføres ved hjælp af kørslen Beregn afskrivninger

• når finanskladder bogføres ved hjælp af kørslen Indekser anlæg.

Bogføringsgrupper kan også bruges til at gruppere anlægsaktiver til statistiske formål.

Bemærk! Det er ikke muligt at slette anlægsbogføringsgrupper, der har været anvendt i forbindelse med bogføringer af anlægsposter.