Definerer den afskrivningsprofil eller de afskrivningsprofiler, der skal bruges til hvert anlægsaktiv. Du kan også angive, hvordan afskrivningen skal beregnes.

Du kan oprette et ubegrænset antal afskrivningsprofiler for et anlægsaktiv, og for hver profil kan du angive individuelle afskrivningsbetingelser. For en profil kan du f.eks. angive, at anlægsaktivet skal afskrives over 3 år, og i en anden profil over fem år.

Før du kan benytte denne tabel, skal du have oprettet et eller flere anlægsaktiver og en eller flere afskrivningsprofiler.

Se også