Angiver den dato, hvor afskrivningsberegningen skal begynde.

Datoen bruges til automatisk beregning af feltet Antal afskrivningsdage i forbindelse med den første afskrivning af anlægsaktivet. Denne dato bruges kun, hvis der ikke er andre poster end anskaffelsesbeløb og skrapværdi.

Tip

Se også