Oprettet, når du bogfører en reparationstransaktion på et anlæg.

Reparationsposter oprettes i forbindelse med bogføring af købsordrer, fakturaer, kreditnotaer og kladdelinjer.

Oplysningerne i felterne i tabellen kan ikke ændres, fordi posten er blevet bogført.

Se også