Organiserer forsikringspolicer, der vedrører anlægsaktiver.

Når anlægsaktiver købes og sælges, skal forsikringspolicerne opdateres for at dække den aktuelle værdi af de anlægsaktiver, der skal forsikres. Hvis du bruger tabellen Forsikring til at håndtere forsikringspolicerne, kan du undgå de ekstra omkostninger, der er forbundet med overforsikring og de ekstra risici, der er forbundet med underforsikring.

Hvert anlægsaktiv kan tilknyttes én eller flere forsikringspolicer. Det gør det nemmere at kontrollere, at det beløb, som policen dækker, svarer til værdien af de anlægsaktiver, som er dækket af policen.

Tabellen Forsikring indeholder et kort for hver forsikringspolice, hvor du kan indtaste grundlæggende oplysninger, f.eks. beskrivelse, forsikringsdækning, årlig præmie og policenummer. Hver forsikringspolice skal desuden have et nummer, som kan identificere forsikringen. Når du indtaster nummeret i feltet Forsikringsnr. andre steder i programmet, f.eks. i forsikringskladder, vil oplysningerne om den forsikring, som nummeret er knyttet til, automatisk blive brugt.

Forsikringspolicerne kan vises i to forskellige vinduer:

Se også