Angiver det beløb, som forsikringspolicen dækker.

Når du registrerer disse oplysninger for alle dine forsikringspolicer, kan du i vinduet Forsikringsstatistik hurtigt se, om du er over- eller underforsikret.

Tip

Se også