Angiver de forskellige typer forsikring, f.eks tyveri eller brand, virksomheden har.

Når du har oprettet forsikringstyperne, kan du registrere dem sammen med de enkelte forsikringspolicer ved at angive typen i feltet Forsikringstype på forsikringskortet.

Se også