Angiver alle bestillinger til lagerstedet vedrørende salgs- og købsleverancer.

Denne tabel indeholder oplysninger om den dokumenttype, som lagerbestillingen drejer sig om, f.eks. en salgsordre, en købsordre, en returvareordre eller en overførsel. Omfatter også ordrestatus, lokation og leveringsoplysninger. Oplysningerne kopieres automatisk fra kildedokumentets hoved.

Posterne i tabellen oprettes, når der frigives kildedokumenter. Hvis kildedokumentet åbnes igen, og derefter frigives igen, opdateres lagerbestillingen, men de tilhørende lageraktivitetsdokumenter opdateres ikke.

Bemærk
Der oprettes separate lagerbestillinger for hver lokation på kildedokumentets linjer. Hvis en salgsordre indeholder en oversigt over varer til afsendelse fra to forskellige lokationer, f.eks. to lager- eller distributionscentraler, oprettes der to lagerbestillinger, når ordren frigives.

Se også