Angiver den placering, hvor varerne på linjen håndteres. Afhængigt af handlingstypen (Hent eller Placer) skal du tage varer fra eller sætte varer på plads på placeringen med den pågældende placeringskode.

Flere oplysninger

En placeringskode er altid forudangivet i feltet for lageraktivitetslinjer af både hent- og placeringstypen. Den kopieres fra ét af følgende steder:

  • Feltet Placeringskode på kildedokumentlinjen, som f.eks. en produktionsordrekomponentlinje.
  • Standardplaceringen, f.eks. hvor varen blev brugt sidst. Du kan finde flere oplysninger i Standardplacering.
  • Lokationskortet, f.eks. fra feltet Placeringskode til fra-montage, for at definere en standardvarestrøm for bestemte interne operationer.

Du kan ændre indholdet i feltet Placeringskode på begge linjer. Du ønsker f.eks. ikke at bruge de placeringer, der allerede er angivet på linjerne i henhold til standardopsætningen eller kildedokumentet. Der findes følgende begrænsninger:

  • Placeringskode på linjerne Hent skal have tilgængelighed. Du kan kun udfylde feltet ved at vælge fra vinduet Placeringsindhold, og du kan kun vælge en anden placering, hvor varen også er disponibel.
    Bemærk
    Denne begrænsning gælder også, hvis der er tale om et lagerpluk af en færdig vare, der er samlet til en salgsordre.

  • Hvis feltet Placeringskode på en linje af typen Placer allerede er angivet med en placeringskode, der er defineret på kildedokumentet, kan du ikke ændre det.

Hvis linjen er for et lagerpluk af montage efter ordre-mængder, der skal leveres fra placeringen, kan feltet Placeringskode angives i henhold til den standardmontageafgangsstrøm, du har opsat for lokationen Placeringskode til fra-montage. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

Tip

Se også