Angiver, om lagerpluklinjen er for montageelementer, der er monteret til en salgsordre, før den leveres.

Den lagermedarbejder, der håndterer denne type lagerleverancelinje, udfører det krævede montagearbejde. Dette arbejde styres af den montageordre, der er knyttet til den salgsordre, der leveres. Arbejdstageren skal registrere, hvor mange varer der faktisk monteres og leveres i feltet Håndteringsantal på lagerpluklinjen. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet "Håndtere montageordrevarer i Pluk (lager)" i Pluk (lager).

Flere oplysninger

På lagerpluklinjer for montage efter ordre-mængder er værdien i feltet Antal lig med værdien i feltet Antal til montage på den montageordre, der er knyttet til salgsordren.

Hvis salgslinjemængden er en kombination af montage efter ordre-mængderne og beholdningsmængderne, indeholder lagerplukket for salgsordrelinjen følgende linjer:

  • En linje for ordremontageantal.
  • Mindst én linje for beholdningsantal. Dette afhænger af, hvor antallet er tilgængeligt.

I så fald vælges feltet Montage til ordre på lagerpluklinjen for montage efter ordre-mængden.

Du kan se yderligere oplysninger i afsnittet Kombinationsscenarier i Montage efter ordre eller montage til lager.

Tip

Se også