Angiver de kommentarer, som brugere angiver på lagerdokumenter.

Bemærkningerne bruges typisk til at holde styr på opgaver eller aftaler. Du kan f.eks. indtaste en bemærkning om, at du skal huske at kontrollere kvaliteten på de varer, du leverer, eller at du har en aftale med en kunde om, at prisen sættes ned, hvis varerne ikke er leveret inden en bestemt dato.

Bemærkningerne vises ikke ved udskrivningen og slettes sammen med lagerdokumentet, når aktiviteterne på dokumentet er afsluttet.

Se også