Angiver alle oplysninger om registrerede pluk-, læg-på-lager- og bevægelseslinjer. Det kan dreje sig om oplysninger om varenummer, ekspederet antal og oplysninger i relation til hver linje fra kildedokumentet, f.eks. en salgs-, købs- eller produktionsordre. Hvis du benytter placeringer, indeholder tabellen også oplysninger om varernes placering.

Oplysningerne kopieres fra felterne på lageraktivitetslinjerne, når du registrerer aktiviteten.

Du kan finde flere oplysninger om linjer til pluk, læg-på-lager eller overflytningsinstruktioner i tabellen Registreret lageraktivitetshoved.

Indholdet af feltet kan ikke ændres.

Se også