Dette objekt understøtter Microsoft Dynamics NAV-infrastrukturen og er kun beregnet til intern brug.

Der oprettes en post i denne tabel, når du bogfører en transaktion for en vare. Hver post indeholder varenummeret, lokationskoden og variantkoden for transaktionen samt værdiansættelsesdatoen og en angivelse af, om kørslen for kostregulering er blevet udført for posten.

Oplysningerne i denne tabel bruges til to formål. Inden kostprisen reguleres, angiver en post i tabellen, at den gennemsnitlige kostpris for poster for denne vare, som ligger inden for den periode, der slutter med værdiansættelsesdatoen i posten, skal opdateres. Det andet formål med tabellen er at fungere som en vejledning med hensyn til, hvilke oplysninger der vises i oversigten over beregningen af den gennemsnitlige kostpris.

Se også