Angiver varens placering i styklistehierarkiet. Varer på lavere niveauer er indrykket under deres overordnede varer.

Der understøttes op til 50 styklisteniveauer.

Feltet Type indeholder også knappen + eller -, som du vælger for at udvide eller skjule linjen med for at vise eller skjule varer på lavere niveauer.

Tip

Se også