Angiver, hvornår varen skal være tilgængelig for at fremstille den overordnede eller topvaren. Datoen er forskydningen fra den dato, der skal bruges af overordnede vare, til værdierne i felterne Gennemløbstid og Leveringstid.

Feltet er skrivebeskyttet, men det kan ændres, hvis du ændrer feltet Behovsdato i oversigtspanelet Indstillinger.

Tip

Se også