Angiver, at enhedsprisServicelinje vil blive vist inklusive moms. Hvis feltet er tomt, vil programmet vise enhedsprisen uden moms.

Værdien kopieres automatisk fra tabellen Debitor, når feltet Faktureres til kundenr. er udfyldt. Du kan også indsætte eller fjerne en markering af feltet manuelt. Feltet kan ikke redigeres, hvis feltet Maks. arbejdsenhedspris indeholder en værdi, der er forskellig fra nul.

Tip

Se også