Angiver oplysninger om de serviceartikler, der skal serviceres i en serviceordre. Serviceartikler kan f.eks. omfatte serienummer, beskrivelse, serviceartikelnummer, serviceartikelgruppe, fejlrapportering, garanti og svartid.

Den værdi, du angiver i feltet Én serviceart.linje pr. ordre i vinduet Serviceopsætning, er bestemmende for, om du kan indsætte flere linjer i en serviceordre.

Når du bogfører en serviceordre, oprettes en bogført serviceleverance og/eller en servicefaktura. Serviceartikellinjerne bliver til de bogførte serviceartikellinjer i den bogførte serviceleverance.

Se også