Indeholder antallet af ressourceallokeringer med allokeringsstatus angivet i feltet Allokeringsstatusfilter.

Oplysningerne i feltet beregnes og opdateres automatisk ud fra posterne med den status, der er angivet i tabellen Serviceordreallokering.

Tip

Se også