Angiver serviceomkostninger vedrørende en serviceordre. Disse omfatter omkostninger i forbindelse med reservedele (varer), ressourcetimer og generelle omkostninger.

Servicelinjer er tilknyttet servicedokumenter som servicetilbud, ordrer, fakturaer og kreditnotaer. Beløbene på servicelinjerne vises i kildevalutaen, medmindre feltnavnet angiver, at beløbet er i regnskabsvaluta (RV). Kildevalutaen er den valuta, som valutakoden i serviceordrehovedet repræsenterer.

Inden for et servicedokument kan en servicelinje være knyttet til en bestemt serviceartikellinje. Feltet Sammenkæd service med artikel i serviceordrehovedet eller feltet Sammenkæd service med artikel i vinduet Serviceopsætning definerer, om denne tilknytning er tvungen.

Når servicelinjer er tilknyttet et bestemt servicedokument, kopieres evt. relevante oplysninger automatisk fra serviceordrehovedet og serviceartikellinjer til servicelinjerne.

Når du bogfører en serviceordre, oprettes en bogført serviceleverance og en servicefaktura. Servicelinjerne bliver til serviceleverancelinjer i den bogførte serviceleverance og servicefakturalinjerne i den bogførte servicefaktura.

Se også

Reference

Servicelinjer