Angiver både virksomhedens generelle åbningstid og den generelle åbningstid for kunder, der modtager service i overensstemmelse med registrerede servicekontrakter. I tabellen er start- og sluttidspunktet for arbejde pr. ugedag angivet. Du kan angive serviceåbningstider for ugedage i perioder ad gangen ved at bruge en startdato for hver post. Der kan f.eks. være særlige serviceåbningstider om sommeren.

Serviceåbningstiderne bruges til den automatiske beregning af værdierne i felterne Svardato og Svartidspunkt for serviceordrer og tilbud samt til afsendelse af svartidsadvarsler med værdien felterne 1. advarsel inden for (timer), 2. advarsel inden for (timer) og 3. advarsel inden for (timer) i tabellen Serviceopsætning.

Bemærk
Du skal definere standardserviceåbningstiderne i din virksomhed, før du kan begynde at oprette serviceordrer.

Du skal definere de kontraktspecifikke serviceåbningstider, før du kan oprette serviceordrer baseret på servicekontrakter. Ellers betragtes standardserviceåbningstiderne som de kontraktspecifikke serviceåbningstider.

Se også