Identificerer koder, der identificerer forløbet for serviceartiklernes reparation og vedligeholdelse. Der benyttes ni forskellige indstillinger for reparationsstatus, som angiver situationer eller de handlinger, der udføres, når serviceartikler repareres. Det drejer sig om:

Reparationsstatus for en serviceartikel i en serviceordre påvirker både serviceordrestatus og status for den tilsvarende serviceordreallokeringspost.

Der tildeles automatisk reparationsstatus til serviceartikler i visse tilfælde, f.eks. når en serviceartikellinje oprettes i en serviceordre (startstatus).

Når du har defineret de forskellige reparationsstatusser, kan du tildele dem til serviceartikler i vinduet Serviceordre og vinduet Serviceartikelkladde.

Se også