Angiver bogførte serviceposter.

Serviceposterne i servicejournalen oprettes som resultat af bogføring af servicefakturaer og serviceordrer samt oprettelsen af kontraktfakturaer.

Hver journal viser posternes første og sidste løbenumre. Hvis du vil se posterne, skal du klikke på Journal og derefter på enten Servicepost eller Garantipost.

Se også