Angiver e-mail-meddelelser til kunderne med underretning om, at deres serviceordrer er gjort færdig. Hver meddelelse indeholder et emne og linjer med brødtekst, modtageradressen og dato og tidspunkt for afsendelsen. En meddelelse har desuden en status, som angiver, om meddelelsen er afsendt uden problemer.

Når du opdaterer en serviceordres status til Udført, og du har valgt, at denne kunde skal underrettes via e-mail, oprettes der automatisk en post i tabellen Service-e-mail-kø.

Hvis du har defineret en fastlagt sag, hvor der skal sendes e-mail-meddelelser, afsendes meddelelserne automatisk til de relevante kunder. Ellers kan du sende meddelelserne manuelt.

Se også