Angiver en oversigt over servicefakturaer og kreditnotaer (bogførte og ikke-bogførte), der har relationer til serviceordrer og servicekontrakter.

Denne tabel udfyldes automatisk, når du opretter servicefakturaer og kreditnotaer fra en serviceordre eller servicekontrakt.

Se også