Angiver varer, der er blevet valgt til kunder og er blevet registreret til service. En serviceartikel har et entydigt identifikationsnummer og kan knyttes til en vare. Den kan have et serienummer som er entydigt i forhold til alle andre serviceartikler. Serviceartiklens indehaver er debitoren på den angivne leveringsadresse.

Du kan tildele garanti til serviceartikler og angive svartiden for reparation af dem. Serviceartikler kan bestå af komponenter.

Du kan definere serviceartikler manuelt i vinduet Serviceartikelkort, og du kan også lade oprette serviceartikler, når du leverer solgte varer.

Når du har defineret serviceartikler, kan du registrere dem i serviceordrer og servicekontrakter.

Bemærk
Det er muligt at oprette Flere kontrakter pr. serviceartikel, så den tages med i flere servicekontrakter på samme tid.

Se også