Indeholder oplysninger om forskellige hændelser, der er opstået med serviceartikler, som er registreret i tabellen Serviceartikel. Tabellen udfyldes automatisk, mens du arbejder med serviceartikler.

Hver linje i tabellen indeholder en beskrivelse af hændelsen, den tidligere værdi for det felt, der blev ændret, den nye værdi for det samme felt, den dokumenttype, der blev opdateret pga. hændelsesforekomsten, nummeret på dokumentet, dato og tidspunkt for hændelsen og id'et for den bruger, der udførte hændelsen.

Se også