Angiver oplysninger om allokering af ressourcer eller ressourcegrupper til serviceopgaver i serviceordrer. En serviceordreallokeringspost består af en serviceartikellinje i serviceordren (serviceopgaven), et ressourcenummer eller ressourcegruppenummer, en allokeringsdato, allokeret tidsforbrug og start- og sluttidspunkt, hvis det er angivet. Den indeholder også en Status, som du kan bruge til at holde styr på forløbet af serviceopgaven for den allokerede ressource eller ressourcegruppe.

Hvis der bruges serviceordreallokering i din virksomhed, indsættes der automatisk en ikke-aktiv serviceordreallokeringspost, hver gang der indsættes en Serviceartikellinje i en serviceordre.

Bemærk
Der kan kun være aktive serviceordreallokeringsposter med én ressource eller ressourcegruppe ad gangen.

Du kan allokere kvalificerede ressourcer til serviceartikler, ressourcer, der er i debitorens zone, og ressourcer, der foretrækkes af debitoren. Du kan allokere direkte i vinduet Ressourceallokeringer eller ved at bruge ressourcetilgængeligheden i vinduet Ressourcedisponering (service).

Når du har allokeret en ressource eller en ressourcegruppe til serviceopgaver, kan ressourcen eller ressourcegruppemedlemmet få vist de opgaver, der er allokeret til ham/hende, i vinduet Serviceopgaver.

Se også