Angiver de generelle oplysninger om servicekontraktaftaler mellem kunderne og din virksomhed. Det omfatter oplysninger om den kunde, der modtager service, kontraktens startdato, serviceperiode, svartid, den kunde, der skal faktureres, fakturaperiode, årligt beløb, forudbetalings- og resultatopgørelseskonti, prisreguleringsspecifikationer osv.

Servicekontrakthovedet har en eller flere tildelte servicekontraktlinjer. Kontraktlinjerne indeholder oplysninger fra tabellen Serviceartikel, f.eks. kontraktbeløb, rabat, næste planlagte servicedato og udløbsdato.

Du kan oprette kontraktskabeloner for at definere, hvordan bestemte kontrakttyper skal oprettes.

Du kan når som helst tage en kopi af et servicekontrakttilbud eller en servicekontrakt ved at arkivere den. Det kan f.eks. være nyttigt, når du skal oprette et kontrakttilbud, som kunden kan acceptere. Hver gang du forelægger kunden kontrakttilbuddet, kan du arkivere det. Når du foretager yderligere ændringer af kontrakttilbuddet, kan du se, hvordan det er blevet ændret fra gang til gang, ved at få vist de arkiverede kopier af tilbuddet.

Du kan foretage visse ændringer af en servicekontrakt, f.eks. tilføje eller fjerne kontraktlinjer og opdatere priser.

Se også