Angiver serviceomkostninger vedrørende en leverance. Det omfatter omkostninger til reservedele (varer), ressourcetidsforbrug og generelle omkostninger samt vareantal og salgspris, rabat og skatteprocent osv. Oplysningerne bruges på linjerne i den bogførte serviceleverance.

I en serviceleverance er serviceleverancelinjer knyttet til et serviceleverancehoved, der indeholder de generelle oplysninger om en bogført leverance (debitor, betalingsbetingelser, svartid osv.).

Oplysningerne kopieres automatisk fra tabellen Servicelinje, når serviceordren bogføres med indstillingen Lever eller Lever og fakturer.

Bemærk
Den bogførte serviceleverance kan ikke kun oprettes via bogføring fra serviceordren. Hvis feltet Lev. ved fakturering i vinduet Serviceopsætning er markeret, fremstilles der også en leverance, når du bogfører en servicefaktura, der er oprettet manuelt.

Du kan ikke ændre nogen af felterne på serviceleverancelinjerne, fordi leverancen allerede er bogført.

Se også