Tabellen Betalingsmetode

Oversigt over tabelfelter

Tabellen Betalingsmetode indeholder en samling af alle de betalingsmetoder, som systemet understøtter. Det betyder ikke at alle betalingsmetoder kan anvendes i systemet. Kun betalingsmetoder hvor feltet Aktiv er Ja, vil blive vist i betalingsmetodeoversigter.

Før en betalingsmetode er aktiv skal følgende være gældende:

Der er mulighed for at inddele betalingsmetoderne i segmenter ved hjælp af følgende typer

Tabellen udfyldes via Indlæs bankopsætning