Tabellen Feltvalidering

Oversigt over tabelfelter

Før at betalinger kan sendes til bankerne, skal der foretages en del validering på feltindhold, således at det sendte stemmer overens med banksystemet. Dette opsættes i denne tabel samt tabellen Feltvalidering-definition .Feltvalidering er forskellig pr. bankcentral, men også forskellig pr. betalingsmetode på bankcentralen. Alle disse regler for validering ligger som opsætning i systemet. Opsætningen leveres sammen med systemet og opdateres løbende, men kan i princippet rettes i denne tabel. Det anbefales dog ikke, da det kræves et dybere kendskab til bankernes krav og formater.

Feltvalidering består af 3 dele:

Feltvalidering udføres på flere niveauer:

Eksempel:

Der anvendes 3 bankcentraler og feltet Modtagerreference er inaktivt på de 2 bankcentraler men aktivt på den sidste. På niveauet betalingsmetode vil feltet være aktivt, men så snart modkontoen er kendt skiftes til det lavere valideringsniveau og der vil evt. komme en fejl i fejlloggen hvis feltet Modtagerreference er udfyldt, men ikke er aktivt.

Når systemet validerer, enten ved direkte indtastning i et felt eller ved dannelse af fejlloggen, undersøges det for det pågældende felt, om der findes valideringer på laveste niveau (betalingsmetode / bankcentral). Findes der valideringer bliver de udført og valideringen stopper for pågældende felt. Ellers fortsættes til næste niveau. Der er dog den undtagelse at feltet Udføres altid kan overstyre at valideringen stopper. Det anvendes typisk på generelt niveau for at markere valideringen, som Udføres altid, således at den generelle validering altid bliver udført selvom, der findes validering på et lavere niveau.

Tabellen udfyldes via Indlæs bankopsætning