Feltet Nyt bilagsnr. pr.

Tabellen Betalingsforslag-opsætning

Dette felt angiver hvordan bilagsnr. tildeles linier i udbetalingskladden, når der dannes betalingsforslag eller man efterfølgende udfører funktionen Renummerér bilagsnr. Bilagsnr. kan nummereres på følgende vis: