Tabellen Betalingspost-advisering

Oversigt over tabelfelter

Indholdet i tabellen dannes automatisk af systemet, hvis betalingsmetoden tillader flere liniers advisering og man på betalingsposten har udfyldt feltet Bank adviseringsdef.kode og denne kode har en maske for opbygning af advisering. Ved samlebetaling dannes adviseringslinier også automatisk evt. komprimeret således, at der f.eks. står Faktura 1001,2001,2010.

Det er også muligt at taste advisering manuelt, f.eks. en hilsen. Disse linier bliver markeret som manuelt oprettet og bliver bevaret selvom funktionen Opbyg adviseringslinier aktiveres eller betalingen samles med en eller flere andre betalinger.

Betalingspost-advisering sendes til banken, hvis Adviseringsmetode er Bank, ellers sendes adviseringslinier i den manuelle advisering. Se Manuel advis.definition

Betalingspost-advisering gemmes sammen med betalingsposten også efter betalingen er gennemført, men kan ikke ændres senere hen.