Tabellen Betalingspost-fejllog

Oversigt over tabelfelter

Betalingspost-fejllog indeholder temporære oplysninger om betalingsposten, når betalingsposten har status Fejl eller Advarsel. Når en betalingspost oprettes eller ændres udføres valideringer jf. tabellen Feltvalidering. Disse fejlmeddelelser opsamles i denne tabel tilknyttet betalingsposten.

Betalingspost-fejlog indeholder en fejlmeddelelse, en type og en årsag til fejlen. Årsagen er en mere teknisk beskrivelse af hvor i Feltvalidering fejlen opstår. Typen er Fejl eller Advarsel. Består fejlloggen kun af advarsler, kan betalingen godkendes og sendes, men ikke hvis der er linier med typen "Fejl".

Fejlloggen kan også ses fra betalingsoplysninger på købsordre, købsfaktura eller købskladden.