Tabellen Betalingspost-historik

Oversigt over tabelfelter

Fra en betalingspost bliver oprettet, til den er betalt og bogført, føres der af systemet en log over aktiviteter på betalingsposten, som logges i denne tabel. Én linie i loggen indeholder oplysninger omkring dato, tid, bruger-id, intern/ekstern aktivitet, hvilken handling der er udført og status på betalingsposten før og efter handlingen.

Eksempler på handlinger som logges:

Betalingspost-historikken kan ikke slettes.