Angiver den kode, der bruges til at identificere tekst, du vil undgå at skulle indtaste igen, såsom "Leveringsgebyr" eller "Månedsafskrivning". Når du herefter indtaster koden i feltet Nummer på en linje, hvor typen er Blank (f.eks. en faktura), indsætte Microsoft Dynamics NAV hele teksten automatisk i beskrivelsesfeltet.

Hvis du f.eks. har defineret teksten Rejseomkostninger med koden RO og derefter angiver:

RO

Tryk på Enter. Microsoft Dynamics NAV indsætter følgende tekst: Rejseomkostninger.

Vigtigt
Hvis der er knyttet en udvidet tekst til standardteksten, bliver den udvidede tekst kun indsat, hvis du skriver standardteksten i feltet Nummer på en linje, hvor typen er Blank.

Med denne funktion kan du opnå en ensartet sprogbrug.

Se også