Angiver linjerne til analyserapporten. Du kan definere en række linjer, som skal vises i rapporter og andre sammenhænge med henblik på beregninger. En linje kan omfatte en eller flere varer, debitorer, kreditorer eller grupper. Du kan bruge funktionen Indsæt linjer til at kopiere varer, debitorer, kreditorer eller grupper til rapporten.

I vinduet Analyserapport kan du få vist rapporter ved hjælp af de forskellige linje- og kolonneskabeloner, som du har oprettet.

Se også