Angiver varebudgetter, som du kan oprette ved at anvende vinduet Oversigt over salgsbudget og vinduet Oversigt over købsbudget.

I feltet Varebudgetnavn kan du angive et andet varebudgetnavn. Hvis der ikke er oprettet nogen varebudgetter, kan du oprette et nyt budget.

Du kan finde flere oplysninger i Sådan oprettes nye budgetter.

Du kan afgrænse et budget, så det kun gælder for bestemte dimensioner ved at vælge disse i oversigtspanelet Filtre.

Se også