Angiver analyseposter, der oprettes, når du opdaterer en analyse. En analysepost er baseret på én eller flere vareposter, der opfylder en række kriterier for bogføringsdato, kontonummer og dimensionsoplysninger, som du har angivet til analysen.

Når du opretter en analyse, kan du definere, hvilke oplysninger der skal vises. Du kan f.eks. angive, hvilke dimensioner og dimensionsværdier vareposter skal have, før de kan indgå i analysen. Ved at bruge feltet Varefilter kan du også angive, at det kun er vareposter bogført på bestemte konti, som skal med i analysen. Når du opdaterer en analyse, komprimeres de vareposter, som opfylder de angivne kriterier for analysen, og samles i analyseposter. Hver analysepost repræsenterer en bestemt kombination af bogføringsdato, varenummer og dimensionsværdier.

En analysepost kan derfor bestå af mange vareposter, afhængigt af den datokomprimering som du har fastsat for analysen. Hvis du har valgt ikke at datokomprimere analyseposter, svarer hver analysepost til én varepost. Hvis du har valgt at datokomprimere analyseposter, anses alle vareposterne i en periode med den samme kombination af bogføringsdato, varenummer og dimensionsværdier derimod som én enkelt analysepost.

Se også

Reference

Vareanalyse