Indeholder alle de oplysninger, som du har angivet på hvert lagerleverancehoved. Felterne opdateres løbende, når du håndterer en leverance.

Se også