Angiver statusniveau for lagerekspedition på linjer i lagerleverancen.

Afhængigt at værdierne i felterne Plukket antal og Leveret antal sammenlignet med den fulde afsendelsesmængde, har feltet Dokumentets status én af disse fire værdier:

Status Beskrivelse

Tom

Endnu ingen pluk registreret.

Delvist plukket

Den plukkede mængde er lavere end mængden til komplet levering.

Delvist leveret

Den afsendte mængde er lavere end mængden til komplet levering.

Fuldt plukket

Den plukkede mængde er lig med mængden til komplet levering.

Fuldt leveret

Den leverede mængde er lig med mængden til komplet levering.

Tip

Se også