Angiver den mængde, der afsendes ved bogføring af lagerleverancen.

Standardværdien i feltet er nul. Når et antal registreres som plukket for lagerleverancelinjen, opdateres feltet Lever (antal) automatisk med det plukkede antal. Værdien kopieres fra feltet Håndteret antal på lagerpluklinjen.

Bemærk
Hvis du vil redigere dette felt, for eksempel for at levere delvist, kan du kun reducere mængden. Dette skyldes, at du ikke kan levere mere, end du har plukket, men du kan afsende mindre, end du har plukket.

Hvis lagerleverancelinjen er for et montage efter ordre-antal, kan du både reducere og øge værdien i feltet Lever (antal).

Montage efter ordre

Hvis varen på lagerleverancelinjen monteres til en salgsordre, angivet med feltet Montage til ordre, kopieres værdien i feltet Lever (antal) til feltet Antal til montage på montageordren, der er knyttet til salgsordrelinjen, der leveres. I dette tilfælde sker bogføringen af montageafgangen ved bogføringen af den relaterede lagerleverancen.

Du kan finde flere oplysninger i Håndtering af montageordrevarer i lagerleverancer.

Tip

Se også